Ресторант в град Балчик

Ресторант на първа линия на морето. Напълно завършен с Акт 16. Ресторантът е организиран на две нива. Залата за посетители се намира на партера на нивото на крайбрежната алея. На същото ниво се намира и кухнята. Второто ниво представлява малък офис и склад, като от там става зареждането на кухнята и бара. Помещенията в кухнята отговарят на съвременна технология за експлоатация на ресторант. Ресторантът и кухнята имат професионална климатизация и вентилация. Топлата вода за ресторанта се осигурява от самостоятелна инсталация от слънчеви батерии.

Чиста площ 310,70 м2, бруто площ 388,64 м2, от които на първо ниво: чиста площ 247,78 м2, бруто площ 309,94 м2 и на второ ниво: чиста площ 62,92 м2, бруто площ 78,70 м2.

Обща цена за ресторант и склад към него 340 000 евро.

първо ниво на ресторант Ресторант ниво две