Парцел срещу обезщетение

За да получим информация за
вашите парцели моля използвайте
следните контакти:

телефон: 052/614061
e-mail: office@ivstar.bg