Жилищна сграда Винсе

Варна е третият по брой население град в България, като в него живее около 5% от населението на страната. Той е център на едноименните община и област. Варна е голям културен център с развит морски туризъм и изходна точка за много курорти по Северното Черноморие.

Вид Жилищна сграда "Винсе"
Местонахождение УПИ IV-185, кв. 6, к.к."Чайка", гр. Варна
Инвеститор/Възложител "Винсе" ЕООД
Период на изпълнение
2007 - 2008
Описание на проекта Жилищна сграда с обща РЗП 1400 кв.м. - завършен етап груб строеж съгласно договор