Сън Брийз Ливинг

Бяла се намира до границата на Варненска област с Бургаска област. Най-близкият град, на разстояние 5 км, е Обзор. Варна е на 56 км на север от Бяла, а Бургас — на 70 км на юг. Рудник и Дюлино са близки села. На около 20 км на юг се намира къмпинг Иракли, едно от най-девствените кътчета по българското черноморие.

Вид Апартаментен комплекс "Сън Брийз Ливинг"
Местонахождение ПИ 165, кв. 65, гр. Бяла, област Варна
Инвеститор/Възложител "Сън Брийз Ливинг" ООД
Период на изпълнение
март 2008 - юни 2009
Описание на проекта Апартаментен комплекс от затворен тип , състоящ се от пет жилищни сгради - с обща РЗП 9700 кв.м., ресторант, външен басейн. Завършен е първия етап от РЗП 5400 кв. м.